• Mon. Jun 27th, 2022

จีนจัดการ ฝึกซ้อมทางทหาร พร้อมกันในสี่ทะเลอีกครั้ง

ByKenneth Garrett

Sep 28, 2020

จีนเริ่มการ ฝึกซ้อมทางทหาร 5 ครั้งพร้อมกันตามส่วนต่างๆของชายฝั่งในวันจันทร์ซึ่งเป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือนที่จะมีการฝึกซ้อมควบคู่กันไปพร้อมกับฉากหลังของความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้น

การฝึกซ้อมสองครั้งกำลังจัดขึ้นใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่พิพาทหนึ่งแห่งในทะเลจีนตะวันออกและอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางเหนือไกลออกไปในทะเลโบไห่

หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลกล่าวในประกาศบนเว็บไซต์ ทางตอนใต้ของทะเลเหลืองการฝึกซ้อมรวมถึงการซ้อมดับเพลิงจะจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธตามประกาศอีกฉบับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

จีนจัดการ ฝึกซ้อมทางทหาร และห้ามเรือทุกลำเข้ามาในพื้นที่

ในการเสนอราคาเพื่อฝึกกำลังทหารที่พร้อมรบจีนมีการฝึกซ้อมทางทหารเป็นระยะ ๆ แต่ไม่ค่อยมีการฝึกซ้อมหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เมื่อเดือนที่แล้วจีนประกาศการฝึกซ้อมแยกกัน 4 ครั้ง

ตั้งแต่ทะเลโบไห่ไปจนถึงทะเลตะวันออกและทะเลเหลืองและลงไปถึงทะเลจีนใต้ที่มีข้อพิพาทซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนกล่าวว่าเป็นการฝึกซ้อมที่หายาก

สหรัฐฯส่งเครื่องบินสอดแนมเข้าไปในเขตห้ามบินเหนือการซ้อมรบดับเพลิงของจีนเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อเป็นการตอบสนองจีนยื่น“ ตัวแทนที่เข้มงวด” กับสหรัฐฯ

เมื่อไม่นานมานี้จีนและสหรัฐอเมริกาได้เผชิญกับปัญหาต่างๆตั้งแต่ไต้หวันจนถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเพื่อการค้าและสิทธิมนุษยชน

จีนยังจัดกิจกรรมทางทหารบ่อยครั้งใกล้กับไต้หวันที่จีนอ้างสิทธิ์และได้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติในการประกาศว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งไปที่ไต้หวัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เรียบเรียงโดย : gclub casino